2008-02-11

Hur säger man ideell på engelska?

Jag håller just nu på att översätta min bok Professionell ideell – Om att verka med ideell logik till engelska. Det är en intressant process. Jag gör en grovöversättning. Sedan tar Ian Steed över. Han har en gedigen bakgrund från Cambridge och är själv verksam inom den ideella sektorn i England. Det är hans jobb att se till att språk och text blir rätt ur en engelsk läsarens synvinkel.

En rad språkliga problem har uppstått. En del väntade, andra oväntade. En del beror på skillnader i konkret verklighet – den ideella sektorn i Sverige och den i England är väldigt olika. Andra beror på att vi har två helt olika uppsättningar termer. Svenskan har många föreningstermer. Det verkar inte som om engelskan har samma rika utbud. T.ex. finns underligt nog ingen bra motsvarighet till ett sådant centralt ord som förtroendevald.

I min boktitel förekommer ordet ideell två gånger. Det är ett oerhört centralt begrepp fyllt med en mängd viktiga associationer. Tyvärr finns inte ideell på engelska och inte heller tycks finnas någon riktigt bra nödlösning.

Enligt Svensk etymologisk ordbok (1922) kommer ordet ideell, från tyska (Goethe osv.) och finns ej i franskan. Se http://runeberg.org/svetym/0354.html.

Under 1800-talet var svenskt föreningsliv starkt influerat av Tyskland. Det måste ha varit då som vi hämtade in ordet ideell. Frågan är om vi inte importerade begreppen förening och ideell förening vid samma tid.

Idag talar man i tysktalande länder om ”ideelle Vereinigung” och ”ideelle Verein”. Här två illustrerande exempel som visar tydligt släktskap med hur vi använder ordet ideell:
  • ”Die Elvis-Presley-Gesellschaft e.V. ist eine rein ideelle Vereinigung.”
  • ”Der Verein verfolgt einen „ideellen“ Zweck. Dies bedeutet, dass er, nicht auf Gewinn berechnet sein darf.”

Men vad ska man säga på engelska för att säga samma sak som ideell? Någon som vet?

9 kommentarer:

Anonym sa...

"non-profit"

/Chincoteague

Christer Leopold sa...

Tja, om det var så enkelt ändå. Men tyvärr, ordet "non-profit" ger inte samma associationer hos en engelsktalande som ordet ideell hos en svensk. Dessutom är det ett amerikanskt begrepp. Jag letar efter ett ord som fungerar i England.

Hot§hot sa...

Charitable kanske?

Jakob Beijer sa...

Intressant problematik. I ett svar till en person i Slovenien där jag beskrev den svenska ideella sektorn beskrev jag ordet "ideell" på detta sätt:

IDEELL is a Swedish word which is a combination of the English words "not for profit", "voluntary" and "idealistic".

Christer Leopold sa...

"Charity" (välgörenhets organisation) är ett lika centralt begrepp inom den engelska ideella sektorn som "folkrörelse" är för oss. Därför är "charitable" ett intresant förslag. Men välgörenhetsarbete är bara en del av det ideella arbetet. Dessutom kan det göras mot betalning. Så nej, det går inte.

Christer Leopold sa...

Jacob Beijer har haft samma problem som jag. Det går naturligtvis att komma runt problemet genom att beskriva olika egenskaper som ingår i begreppet "ideell".

Anonym sa...

Non profit charitable organization is the correct term.

Anonym sa...

Är meningheten ense om riktigheten i "non profit charitable organization"? Eller har utvecklingen gått framåt i frågan, är bättre term hittad?

Christer Leopold sa...

"Non profit charitable organization" är en av många benämningar som i USA används för att beteckna organisationer som egentligen inte finns i Sverige men som juridiskt och praktiskt närmast motsvarar våra stiftelser. Det är alltså inte svaret på frågan hur man säger ideell på engelska. Vad jag har sett hittills verkar det lättare att hitta en engelsk motsvarighet till ordet "lagom" än till ordet "ideell" med de associationer detta ord väcker på svenska.