2017-11-18

Dalkurds flytt återigen

I mitt förra inlägg diskuterade jag föreningsaspekterna på att fotbollslaget Dalkurd önskar byta kommun. Nu har styrelsen beslutat att föreningen ska flytta till Uppsala. Det kräver en ny kommentar.

Enligt föreningens pressmeddelande och uppgifter i massmedia har Dalkurds styrelse nu beslutat att flytta föreningen från Borlänge till Uppsala. Från och med januari 2018 ska föreningens A-lag träna i Uppsala, men spela sina matcher i Gävle. Ungdomsverksamheten i Borlänge ska fortsätta samtidigt som ny sådan ska byggas upp i Uppsala.

Föreningen, med nytt säte i Uppsala, ska alltså bedriva verksamhet även i två andra kommuner. Just detta kan det bli praktiska problem med. Enligt kommunallagen får nämligen en kommun inte upplåta resurser åt en förening med säte i annan kommun. Denna regel har på ett avgörande sätt styrt hur Sveriges alla folkrörelser och föreningar är organiserade lokalt. De håller sig inom kommungränserna.

Som framgick av mitt förra inlägg, Kan en förening byta kommun?, kan styrelsen i en ideell förening överhuvudtaget inte besluta om att flytta föreningen till en annan kommun. Då flytt kräver stadgeändring kan beslutet inte delegeras till styrelsen, utan måste tas av årsmötet eller om stadgarna medger det, av extra årsmötet.

Om styrelsen i en förening fattar beslut i strid mot stadgarna är det endast medlemmarna som kan göra något åt det. Medlemmar har i princip tre möjligheter:
  1. Snarast kräva extra stämma för att få beslutet upphävt. 
  2. Ta frågan till domstol. Domstolen kan efter prövning upphäva beslutet. Domstolen kan förbjuda styrelsen att genomföra det omtvistade beslutet tills prövningen är klar. 
  3. I efterhand ta upp frågan på ordinarie årsmöte och där avsätta styrelsen för brott mot stadgarna, förvägra den ansvarsfrihet och välja ny styrelse. Den nya styrelsen kan sedan kräva den gamla styrelsen på skadestånd. 
När det gäller idrottsföreningar har Riksidrottsförbundet tyvärr beslutat att domstol inte får användas för sådan tvist. Istället ska tvisten
"utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd". (Stadgemall, se 1 kap 8 §)
Om inte Riksidrottsförbundet kan förhindra att beslutet genomförs innan tvisten är löst kan den delen beslutas av allmän domstol.

Om medlemmarna inte vidtar åtgärder för att upphäva styrelsens beslut blir detta så småningom automatiskt giltigt när årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet eller efter ett år.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej igen, och tack för en intressant blogg!

Ska bara uppdatera med att Dalkurd utlyst en extra årstämma med kort varsel, ska hållas på fredag 24/11. Där ska de rösta om stadgeändring, och det krävs 2/3 majoritet för att det ska gå igenom. Se länk: https://dalkurd.se/2017/11/17/extra-arsmote/

Styrelsen menar märkligt nog att de både är fullt medvetna om att stadgeändring krävs, och samtidigt att "inget har gått fel till". Se länk: http://fotbolltransfers.com/site/news/85928

I inte riktigt demokratisk anda sägs också att de kanske gör om röstningen om utfallet inte blir det önskade. Citat:
"Har ni någon reservplan ifall stadgeändringen inte röstas igenom?
– Nej.
Så då blir det ingen flytt till nästa säsong?
– Man kan alltid ha fler medlemsmöten. Men jag har utgått från att medlemmarna har gett oss mandat". Se länk: https://www.dt.se/logga-in/dalkurd-utan-plan-b-hamnar-i-ett-annat-lage

Det finns också uppgifter om att det är miljardärerna, Junad-bröderna, som i själva verket ligger bakom flytten. Se länk:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/miljardarsponsorerna-kan-vara-bakom-flytten

Christer Leopold sa...

Om kallelsen till extra årsmötet har utfärdats på rätt sätt kan det extra årsmötet nu rädda styrelsen ut den knipa den försatt sig i. Detta under förutsättning att mötet beslutar 1) att föreningen ska byta kommun till Uppsala, och 2) gör motsvarande förändringar i stadgarna. Om extra årsmötet beslutar emot styrelsens förslag så fallet det och någon flytt kan inte genomföras. Något ytterligare extra årsmöte kan inte hållas om denna fråga. Däremot blir det ju snart ordinarie årsmöte...